Na een advertentieperiode van ongeveer 3 maanden, zijn onze “oude tafels” op 7 juli allemaal verkocht (14 stuks). De advertenties hebben gestaan op: Marktplaats, de Bondssite en op de diverse prikborden van de Oud-Beijerlandse  supermarkten. Frank, Daan, Mark Mourits en René hebben op die datum 6 tafels bij onze “klanten” thuisbezorgd. De overige tafels zijn op dezelfde avond door de overige belangstellenden opgehaald. Alles bij elkaar heeft dit Sorry, tot groot genoegen van onze penningmeester, € 650,- opgeleverd. Er was zelfs zoveel belangstelling, dat wij gemakkelijk 20 tafels hadden kunnen verkopen! Deze logistieke- en verkoop actie werd geleid door Frank en Peter. Een prima resultaat!!

Inmiddels staan in ons berghok nu 4 lege tafelkarren te wachten op de nieuwe tafels... was even wennen! Dag tafels bedankt voor vele jaren trouwe dienst aan Sorry. Geen reparaties meer, geen gezaag meer aan tafels etc. etc.(voorlopig dan). En dit jaar ook geen tafel-schoonmaakactie.

Op maandag 24 augustus worden onze nieuwe blauwe tafels bezorgd (incl. nieuwe netposten). Ze worden ongemonteerd geleverd. Er zijn natuurlijk dan mensen nodig om e.e.a. in elkaar te zetten, zodat we de dag daarna, onze eerste clubavond na de vakantie, kunnen starten met dit prachtige nieuwe materiaal van het bekende en degelijke merk Heemskerk. Voor deze montage kun je je bij Peter opgeven (voor consumpties wordt gezorgd). De aanschaf van de nieuwe tafels werd o.a. mogelijk gemaakt door een ruime gift van de Shell. Hier komt het Bestuur later nog op terug.

Ondertussen vermaakten de overige leden zich op 7 juli prima! Er werd gedart, getafelvoetbald en gebiljart en gezellig aan de bar gepraat. Wat nou tafeltennistafels? Het bestuur wil iedereen bedanken, die zich bij het transport, het sjouwen enz. heeft ingezet om deze verkoopactie tot een succes te maken!!

 

N.B. Sorry zal van een Rotterdamse Stichting, die maar liefst 5 van de 14 tafels heeft gekocht  een uitnodiging ontvangen, wanneer zij recreatief gaan starten en dus ons oud materiaal gaan inwijden. Dit o.a. in de vorm van een soort start-toernooi. Misschien kan Sorry dan een demonstratie/clinic verzorgen.