Woensdag 18 maart heeft in het gebouw van de Volktuinsvereniging de jaarlijkse ALV plaatsgehad.

Een goed bezette zaal nam hierbij afscheid van een tweetal bestuursleden.

Per 1 januari had Freek zijn functie als wedstrijdsecretaris al overgedragen aan Frank, maar op deze avond werd hij nogmaals bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.

En ook Fons houd er na een zeer lange inzet (meer dan 30 jaar!) voor de vereniging mee op als penningmeester, Martin van Boven zal deze functie op zich nemen.